เขาตะปูและเขาพิงกัน

ลักษณะเป็นแท่งหินใหญ่มหึมาโดดเด่นปักอยู่ในทะเลบริเวณปาก อ่าวพังงาใกล้ๆ กับเขาพิงกัน ซึ่งเมื่อมองจากระยะไกลแล้ว จะเห็นมีลักษณะคล้ายกับตะปูขนาดยักษ์ถูกตอกลึกลงไปในน้ำ

การเดินทางไปเขาตะปูและเขาพิงกัน

1.ขึ้นเรือ ที่ท่าด่านศุลกากร จังหวัดพังงา

จาก บ้านสวนทยิดา ไปถึง ท่าเรือท่าด่านศุลกากร พังงา ใช้ระยะเวลา 33 นาที ระยะทาง 23.1 กม.

แผนที่ : https://goo.gl/maps/Ey7TYyMV5Cm

2.ขึ้นเรือ ที่ท่าเรือในบริเวณอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

จาก บ้านสวนทยิดา ไปถึง ท่าเรือในบริเวณอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา พังงา ใช้ระยะเวลา 31 นาที

ระยะทาง 22.2 กม.

Koh Tapu (James Bond Island) and Khao Phing Kan

The appearance is notable has lace rock is located in Phang Nga Bay, near the sea, he is leaning, which when seen from a distance and then would see looks similar to a giant tapu was hammered deep into the water

A trip to Khao Tapu and Khao Phing Kan

Place rent a boat cruise Phang Nga Bay.

1.The Customs Pier in Phang Nga

From Baan Suan Tayida Resort to The Customs Pier in Phang Nga  takes 33 minutes distance of 23.1 km.

Map : https://goo.gl/maps/Ey7TYyMV5Cm

2.Pier in AO Phang Nga National Park area.

From Baan Suan Tayida Resort to Pier in AO Phang Nga National Park area

Takes 31 minutes distance of 22.2 km