บ้านสวนทยิดา รีสอร์ทบ้านสวนทยิดา รีสอร์ท
Forgot password?

Package-Tour

แพ็คเก็จ 2 วัน 1 คืน

ราคา 1,500 บาท/ท่าน

ราคานี้รวม

• พักบ้านสวนทยิดา 1 คืน
• อาหารเช้า 1 มื้อ
• อาหารเย็น ปิ้งย่างบาบีคิว ซีฟู้ด กุ้ง,ปู,ปลา,ข้าวผัด,ต้มยำ,น้ำอัดลม,ผลไม้ 1 มื้อ
• กิจกรรมล่องแก่ง 1 รอบ
• เล่นน้ำตก 1 รอบ
• คาราโอเกะ

 

โปรแกรมทัวร์

วันที่ 1 :
13.00 น. เช็คอิน เข้าห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
10.30 น. และ 13.30 น. กิจกรรมล่องแก่ง ฟังคำแนะนำจากผู้ชำนาญเส้นทาง
14.30 น. เล่นน้ำตก
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น บาบีคิวซีฟู้ด พร้อมคาราโอเกะ

วันที่ 2 :
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น. เช็คเอาท์ เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ

หมายเหตุ : ลูกค้าเลือกเวลาทำกิจกรรมล่องแก่งได้
สำหรับจัดหมู่คณะ 20 คน ขึ้นไป โปรดติดต่อสอบถาม
โทร. 08 2814 4891 , 08 0945 1959

The package 2 days 1 night

price 1,500 baht/person

This price is included.

• Baansuan Tayida stay 1 night.
• Breakfast 1 meal.
• Dinner, grill BBQ seafood, fried rice, soft drinks, fruit 1 meal.
• Rafting activity 1 around.
• Waterfall play 1 around.
• Karaoke.

 

Tour program

Day 1 :
13.00 PM – Check-in room to relax.
10.30 AM and 13.30 PM – Activities Rafting.
14.30 PM – Play waterfall.
18.00 PM – Dinner BBQ seafood with karaoke.

Day 2 :
08.00 AM – Breakfast.
09.00 AM – Relax.
12.00 AM – Check out.

Note: customers choose the time to do the rafting activity.
For the group 20 people , please contact us
Call : +668 2814 4891 , +668 0945 1959

แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน

ราคา 3,500 บาท/ท่าน

ราคานี้รวม

• พักบ้านสวนทยิดา 2 คืน
• อาหารเช้า 2 มื้อ
• อาหารเย็น ปิ้งย่างบาบีคิว ซีฟู้ด กุ้ง,ปู,ปลา,ข้าวผัด,ต้มยำ,น้ำอัดลม,ผลไม้ 1 มื้อ
• อาหารเที่ยง 1 มื้อ
• อาหารเย็น 1 มื้อ
• กิจกรรมล่องแก่ง 1 รอบ
• นั่งช้าง 1 รอบ
• ขับ ATV 1 รอบ
• เล่นน้ำตก 1 รอบ
• คาราโอเกะ

 

โปรแกรมทัวร์

วันที่ 1 :
13.00 น. เช็คอิน เข้าห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
10.30 น. และ 13.30 น. กิจกรรมล่องแก่ง ฟังคำแนะนำจากผู้ชำนาญเส้นทาง
14.30 น. เล่นน้ำตก
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น บาบีคิวซีฟู้ด พร้อมคาราโอเกะ

วันที่ 2 :
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. ขับรถ ATV
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย  เล่นสระว่ายน้ำ
14.00 น. นั่งช้าง
18.00 น. อาหารเย็น พร้อมคาราโอเกะ

วันที่ 3 :
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น.  เวลาว่าง เดินชมสวนผลไม้
12.00 น.  เช็คเอาท์  เดินทางกลับโดยสวัสดรภาพ

หมายเหตุ : ลูกค้าเลือกเวลาทำกิจกรรมล่องแก่งได้
สำหรับจัดหมู่คณะ 20 คน ขึ้นไป โปรดติดต่อสอบถาม
โทร. 08 2814 4891 , 08 0945 1959

The package 3 days 2 night

price 3,500 baht/person

This price is included.

• Baansuan Tayida stay 2 nights.
• Breakfast 2 meals.
• Dinner, grill BBQ seafood, fried rice, soft drinks, fruit 1 meal.
• Lunch 1 meal.
• Dinner 1 meal.
• Rafting activity 1 around.
• Elephant 1 around.
• Drive ATV 1 around.
• Waterfall play 1 around.
• Karaoke.

 

Tour program

Day 1 :
13.00 PM – Check-in room to relax.
10.30 AM and 13.30 PM – Activities Rafting.
14.30 PM – Play waterfall.
18.00 PM – Dinner BBQ seafood with karaoke.

Day 2 :

08.00 am. – Breakfast.
09.00 am. – Drive ATV.
12.00 pm. – Lunch
13.00 pm. – Relax, play water pool.
14.00 pm. – Ride the elephant .
18.00 PM. – Dinner menu buffet with karaoke.

Day 3 :
08.00 AM – Breakfast.
09.00 AM – Relax.  At leisure. Walk through orchards
12.00 AM – Check out.

Note: customers choose the time to do the rafting activity.
For the group 20 people , please contact us
Call : +668 2814 4891 , +668 0945 1959